Facilitering, processledning och utbildning

Facilitering vid verksamhetsplanering, strategikonferenser samt vid projekt- och teambildningsmöten.

Facilitering

Med kunskap om förberedelser, design och mötesledning underlättar facilitatorn för deltagarna att vara aktiva och medansvariga för mötets innehåll och resultat.

Facilitatorn är alltid neutral i förhållande till sakfrågorna och resultatet men har ansvaret för processen. En extern facilitator skapar mervärde vid till exempel verksamhetsplanering, strategikonferenser, projektuppstarter, projektavstämningar, problemlösningsmöten, teambildningsmöten.

Processledning vid förändrings- och utvecklingsarbete

Processledning

Förändrings- och utvecklingsarbete kräver en serie aktiviteter och möten. Viktiga ingredienser för framgång är bland annat tydligt stöd från ledningen, tid för information och dialog om målen samt utrymme för medskapande.

Processledare bidrar till att hålla riktningen mot målet och ger energi till arbetet framåt.

Tillsammans med uppdragsgivaren kan mål och upplägg formas. Processledaren kan även fungera som stöd för projektledare.

Utbildning i processledning, facilitering och coachande ledarskap

Utbildning

HäroNu erbjuder utbildning i processledning, facilitering och coachande ledarskap. Metoder, verktyg och förhållningssätt för samskapande och delaktighet presenteras och tränas praktiskt. Erfarenhetsutbyte, reflektioner varvat med kunskapsinhämtning är viktiga delar av kursupplägg och pedagogik.

HäroNu erbjuder också utbildningar för arbete i medlemsstyrda organisationer. Det kan handla om träning i rollen som förtroendevald, arbetet i styrelser eller valberedningar.

Kontakta oss för mer information