Om oss

HäroNu bidrar till att stärka medskapande och engagemang så att människors kompetens och erfarenhet tas tillvara. På så sätt skapas hållbara och långsiktiga resultat!

HäroNu drivs av Bodil Ståhl, som länge arbetat med att leda grupper mot uppsatta mål. Bodil är agronom med ekonomisk inriktning med mångårig erfarenhet från såväl statlig sektor som den gröna sektorns företag och organisationer. Medlems- och ägarstyrningsfrågor ligger Bodil varmt om hjärtat. Som utbildningschef på LRF var Bodil med om att utveckla kunskap och kompetens i facilitering och processledning bland såväl anställda som förtroendevalda. I många uppdrag har HäroNu rollen som neutral samtalsledare med hjälp av inkluderande arbetsformer.

Under några år var Bodil landchef för Viskogens verksamhet i Uganda. Bodil är medlem i Genuine Contact Organisation och är utbildad coach enligt ICFs regelverk.

Bodil Ståhl
Organisationer som HäroNu arbetat med är bland andra:

Agroväst
Arla Foods
Ekologiska Lantbrukarna
Falköpings kommun
Hushållningssällskapen
Lantmännen
LRF
Manpower
Skådebanan
Stiftelsen Valjeviken
Södra Skogsägarna